Centrum Muzyczne RYTM powstało w 1999 roku. Organem prowadzącym jest stowarzyszenie In gremio. Zajęcia odbywają się w budynku Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej przy ul. Strażackiej 15 w Gdyni.

Świąteczny koncert!

Celem CM RYTM jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży poprzez naukę gry na wybranym instrumencie i kształcenie zdolności wokalnych. Centrum przygotowuje szczególnie uzdolnionych uczniów do dalszej edukacji muzycznej na wybranym instrumencie. Dorośli również mogą pobierać naukę w ramach działalności CM.

Urozmaicona i atrakcyjna oferta programowa jest dostosowana do możliwości i oczekiwań uczniów. Praca oraz zaangażowanie poszczególnych nauczycieli Centrum mają swój wyraz w indywidualnych, autorskich programach nauczania, co wpływa na aktywność muzyczną uczniów. Umiejętności muzyczne osiągnięte przez każdego ucznia sprawdzane są dwukrotnie w ciągu roku: w czasie egzaminów semestralnych i na zakończenie roku szkolnego. Po zakończeniu nauki w danym roku, uczeń otrzymuje świadectwo. Uczestnicy CM mają możliwość prezentowania swoich umiejętności w ciągu roku szkolnego, uczestnicząc w szkolnych imprezach okolicznościowych, konkursach muzycznych, koncertach i przesłuchaniach. Dzięki nim mają możliwość, nie tylko nauki i wzbogacania swoich umiejętności muzycznych w czasie zajęć z nauczycielem, ale również niepowtarzalną okazję kontaktu z żywą publicznością.

Zapisy odbędą się 1. września w godzinach 10.00-12.30 podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 lub drogą mailową. 

Hanna Witomska – kierownik Centrum Muzycznego Rytm i nauczyciel fortepianu (h.witomska@pssp.edu.pl)

Hubert Świątek – nauczyciel fortepianu i saksofonu (h.swiatek@pssp.edu.pl) 

Adam Zagrodzki – nauczyciel perkusji (a.zagrodzki@pssp.edu.pl

Artur Chyb – nauczyciel gitary klasycznej i elektrycznej (a.chyb@pssp.edu.pl) 

Sebastian Ślusarczyk – nauczyciel wokalu i fortepianu (s.slusarczyk@pssp.edu.pl

Aleksandra Abramowicz – nauczyciel skrzypiec (a.abramowicz@pssp.edu.pl)