Home   Działy nauczania

Działy nauczania

Działy nauczania

  • dział dziecięcy –dzieci od 4 do 12 lat
  • dział młodzieżowy – młodzież od 13 lat
  • dział dorosłych – osoby od 18 lat
  • dział umuzykalniający – dzieci w wieku przedszkolnym lub w okresie wstępnym (próbnym) i uczniowie nie realizujący w pełni programu nauczania.