Home   Zajęcia grupowe (fakultatywnie)

Zajęcia grupowe (fakultatywnie)

Zajęcia grupowe (fakultatywnie)

Zespoły muzyczne – pod bacznym okiem pedagoga uczestnicy zajęć przygotowują odpowiednio dopasowany i przygotowany repertuar, który zaprezentują jako zespół podczas okazjonalnych koncertów. Zajęcia te odgrywają dużą rolę w rozwoju muzycznym. Pozwalają poznać charakter pracy w zespole muzycznym, rozwijają słuch muzyczny, pozwalają wykorzystać umiejętności nabyte podczas zajęć indywidualnych. Wspólne granie pozwala poczuć prawdziwą radość z muzyki!

Teoria – cykl wykładów łączących w sobie zagadnienia, takie jak: zasady muzyki, kształcenie słuchu, podstawy harmonii. W szkołach muzycznych zajęcia te są obowiązkowe na wszystkich szczeblach edukacji. Umożliwiają młodemu muzykowi zrozumienie prawideł, którymi rządzi się muzyka. Wiedza ta poszerza horyzonty muzyczne, pozytywnie wpływa na przebieg nauki gry na danym instrumencie ugruntowując zdobyte umiejętności.

Aby zajęcia grupowe mogły się odbywać, grupa chętnych musi liczyć minimum 5 osób.