Hanna Witomska – kierownik CM Rytm, fortepian

Długoletnie doświadczenie pomaga mi wprowadzać dzieci w zaczarowany świat muzyki, rozbudzać ich wrażliwość i zachęcać do aktywności  twórczej.
„Muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu, można stwierdzić, że żadna dziedzina sztuki nie porusza ani nie wpływa na podświadomość tak, jak ona”. (Dawid Crossby)